Kontaktujte nás:
+420 545 234 907
Jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001

ETICKÝ KODEX

Pro zachování jednotnosti postupů přijala PREVIA,® s. r. o.
tato pravidla chování

PREVIA_1 Každý pracovník společnosti PREVIA,® s. r. o. bude ctít a dodržovat všechny platné zákony České republiky, nařízení, vyhlášky a prováděcí předpisy. PREVIA_ETICKÝ-KODEX
PREVIA_2 Každý pracovník společnosti PREVIA,® s. r. o. bude beze zbytku dodržovat zákony zemí EU, které bezprostředně souvisejí s předměty činnosti společnosti a z hlediska zájmu jsou významné pro všechny strany, s nimiž pracovníci přicházejí do styku. 
PREVIA_3 Každý pracovník společnosti PREVIA,® s. r. o. se zavazuje zachovat všechna práva a nedotknutelnost dlužníka, a to za všech okolností. 
PREVIA_4 Jednání s dlužníkem bude vedeno cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v inkasní agenturu PREVIA,® s. r. o. a důvěru v klienta.
PREVIA_5 Každý pracovník společnosti PREVIA,® s. r. o. bude při všech činnostech spojených s inkasem pohledávek postupovat s odbornou péčí a řídit se pokyny klienta. Bude chránit oprávněné zájmy klienta, zachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při inkasu a v rámci požadavků klienta dozvěděl, a to i po ukončení spolupráce. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat.
PREVIA_6 Případy ve správě inkasní agentury budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.
PREVIA_7 Každý pracovník společnosti PREVIA,® s. r. o. bude svým zevnějškem, jednáním a chováním plnit další požadavky klienta tak, aby jeho vystupování a vzhled nebyly v rozporu s dobrými mravy.VÝBĚR-Z-NAŠICH-KLIENTŮ123  4    moneta_web   6      mbfs_web 

 

KONTAKTY

LOGO_PREVIA_VYMÁHÁNÍ-POHLEDÁVEK_SMALL

  Hodolany 1233, 779 00 Olomouc
  +420 545 234 907
  previabrno@previabrno.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ© 2016 / ABSINTDESIGN / GASTRODESIGN